zavolejte nám

Domluvte si schůzku

Zavolejte nám na telefonní číslo:
+420 737 288 525

Nebo nám pošlete zprávu.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR

Zprostředkovatel informuje Zájemce a Zájemce bere na vědomí zpracování jeho osobních údajů uvedených v tomto dokumentu – jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu (dále jen „osobní údaje“), v souladu s platným a účinným právním řádem, včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice o 95/46/ES o ochraně osobních údajů, a Zprostředkovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s příslušnými právními předpisy. Zprostředkovatel prohlašuje, že osobní údaje budou zpracovány za účelem zprostředkovatelské činnosti a v nezbytném rozsahu. Osobní údaje budou poskytnuty třetím stranám, pokud to bude nezbytně nutné k plnění závazku Zprostředkovatele. Třetími stranami jsou osoby spolupracující na činnosti Zprostředkovatele, a dále další právnické osoby personálně či majetkově propojené se skupinou Collegas. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně v elektronické podobě nebo manuálně v listinné podobě. Zprostředkovatel prohlašuje, že před zpracováním údajů přijal odpovídající organizační a technická bezpečnostní opatření pro zajištění ochrany osobních údajů. Zájemce prohlašuje, že si je vědom svých práv na ochranu osobních údajů, která mu přiznávají příslušné právní předpisy, především, že má právo vzít souhlas zpět (odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním), požadovat po Zprostředkovateli informace o zpracování osobních údajů, požadovat po Zprostředkovateli vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u Zprostředkovatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po Zprostředkovateli výmaz těchto osobních údajů, dále že má právo omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Zprostředkovatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Odesláním formuláře na stránce,dáváte souhlas souhlas se zpracováním osobních údajů GDPR.